نمایشگاه بین المللی گلفود دبی

نمایشگاه مواد غذایی دبی ، یکی از قدیمیترین و در واقع مهمترین نمایشگاهی است که در زمینه مواد غذایی در دبی برگزار میگردد . این نمایشگاه که حدود ۲۵ سال سابقه دارد و هر سال موفق تر از سال قبل عمل کرده است ،امسال در تاریخ ۲۹ بهمن –۰۳ اسفند ماه ۹۶ (۱۸ – ۲۲ فوریه ۲۰۱۸)در محل برگزاری نمایشگاههای دبی ، برگزار گردید .نام تجاری این نمایشگاه گلفود Gulfood  است و در سراسر دنیا با این نام شناخته میشود .

نمایشگاه مواد غذایی دبی ، یکی از قدیمیترین و در واقع مهمترین نمایشگاهی است که در زمینه مواد غذایی در دبی برگزار میگردد .

نمایشگاه مواد غذایی دبی ، بزرگترین نمایشگاه مواد غذایی دنیا است و امسال بیش از ۴۸۰۰ شرکت بین المللی و مطرح دنیا در این نمایشگاه شرکت نمودند .

نمایشگاه مواد غذایی دبی ، یکی از قدیمیترین و در واقع مهمترین نمایشگاهی است که در زمینه مواد غذایی در دبی برگزار میگردد .

 

ملاقات شما در نمایشگاه گلفود دبی که هر ساله در دبی برگزار می گردد موجب افتخار شرکت سامان رادمان سجاد گردید.

 

 بیست و سومین دوره نمایشگاه گلفود دبی، در مرکز تجارت جهانی دبی (DWTC)