فروش داخلی محصولات

ما خواهان ایجاد تحولی عظیم در صنعت خرما هستیم و بر آنیم با قراردادن یک بسته خرمای سلام به عنوان یک غذای سالم و مغذی در سفره هر خانواد و وعده غذایی مدارس و .... سهم کوچکی در پیش برد کشور به سوی جامعه ای سالم و شاداب داشته باشیم.همچنین با عرضه محصولات سلام در فروشگاههای معتبر و بنام کشور ، سعی در ارائه هر چه بهتر و بیشتر محصولاتمان برای مصرف کنندگان محترم را داریم.

شماره های تماس:

٠٩١٣١٤٤٠٠٧١ - ٠٩١٢٣٢٢٩١٠٠

٠٢١٢۶۷۶۸٢٤۸ - ٠٢١٢٢۶۹۸٣١۷

محصولات خرمای سجاد