صادرات خرما


کشورهایی که کمبود مواد غذایی دارند خرما را به صورت یک غذای اصلی تلقی کرده و مصرف می نمایند طبیعی است که این کشورها بیشتر طالب خرید ارزانترین نوع خرما هستند
خریداران خرمای درجه یک بیشتر کشورهای اروپایی آمریکا کانادا و استرالیا بوده و خریداران خرمای ارزان قیمت بیشتر کشورهای چین هندوستان و جمهوری های شوروی سابق می باشد
علاوه بر این صرفه اقتصادی تولید خرما نیز مانند سایر محصولات باغی مستلزم رسیدگی بیشتری به نخیلات بوده و لازمه ارائه خدمات بیشتر به نخیلات نیز مستقیم مربوط به قدرت مالی نخل دار می شود
بنابر این بین توان مالی کشاورزی و کیفیت محصول رابطه مستقیمی برقرار است به این صورت که هر چقدر کشاورز از توان مالی بیشتری برخوردار باشد خرمای بهتر و بیشتری تولید می شود و هر قدر کمیت و کیفیت خرما بالا باشد توان مالی کشاورز نیز بهتر و بیشتر می شود.

 

محصولات خرمای سجاد